Σελίδες

Thursday, July 12, 2012

Με όλα τα γράμματα η ''Νέα Ελληνική Γραμματική''


''Κανένα γράμμα δεν αφαιρείται ούτε παραλείπεται στο διδασκόμενο σχολικό εγχειρίδιο ''Νέα Ελληνική Γραμματική της Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού'' το οποίο χρησιμοποιείται από το 2010-11'', επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του προέδρου του καθηγητή Ι. Καζάζη.
Η ανακοίνωση
αυτή ήρθε ως απάντηση σε δημοσιεύματα στον Τύπο και το διαδίκτυο που έθεταν ζήτημα επιστημονικής ορθότητας της διδασκαλίας περί του αριθμού των φωνηέντων της Νέας Ελληνικής.
Ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο αποτελεί τον κατά τον νόμο επιστημονικό σύμβουλο του υπουργείου Παιδείας, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι "τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, τα οποία χρησιμοποιούμε στον γραπτό λόγο είναι είκοσι τέσσερα. Επομένως κανένα γράμμα δεν αφαιρείται ούτε παραλείπεται στο διδασκόμενο σχολικό εγχειρίδιο".
Σε πολύ παλαιότερες, προεπιστημονικές, σχολικές γραμματικές συγχέονταν οι φθόγγοι (ό,τι προφέρουμε) με τα γράμματα (ό,τι γράφουμε), αναφέρεται στην ανακοίνωση και υπογραμμίζεται πως στην εν χρήσει σχολική ''Νέα Ελληνική Γραμματική της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού'', και η επιστημονική διάκριση ακουόμενων ήχων και γραφόμενων συμβόλων παρουσιάζεται με απλότητα και ακρίβεια, και η άσκηση των μαθητών στην ορθή γραφή είναι συστηματική και αναλυτική μέσα από σαφείς και κατάλληλες ασκήσεις.
Εδώ και η παραδοσιακή ιστορική ορθογραφία τηρείται και η επιστημονική αλήθεια εκφράζεται στο ακέραιο, αναφέρει ο κ. Καζάζης ο οποίος τονίζει στην σχετική ανακοίνωση πως ''η επιστημονική ορθότητα αποτελεί τη μόνη βάση τόσο για την ορθή εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών, όσο και για την προάσπιση της Ελληνικής Γλώσσας''.

No comments:

Who's among us