Σελίδες

Friday, March 8, 2013

Κάτω από τη μέση αξιολόγηση ρίχνει η Fitch την Ιταλία


Αθήνα
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ιταλία σε BBB+ από Α-, δηλαδή κάτω της μέσης αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, και μάλιστα με «αρνητικές προοπτικές», επικαλούμενη την πολιτική αβεβαιότητα μετά τις πρόσφατες εκλογές και τον κίνδυνο σοβαρής οπισθοδρόμησης στις δομικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα.

H Fitch Ratings προσθέτει, επίσης, ότι τα δεδομένα του τελευταίου τριμήνου του 2012 επιβεβαιώνουν ότι η Ιταλία βρίσκεται σε ύφεση, και μάλιστα μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, ενώ ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις, όπως η μείωση της απασχόλησης, προοιωνίζουν ταχύτερη μείωση του ΑΕΠ της χώρας.

Τυχόν βαθύτερη ύφεση, σημειώνει ο Οίκος, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο έλλειμμα, ενώ το χρέος εκτιμά ότι θα ανέλθει στο 130% του ΑΕΠ στο τέλος του 2013. Μία αδύναμη κυβέρνηση, σημειώνει η Fitch, θα είναι λιγότερη ικανή να ανετεπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις. 

Οι «αρνητικές προοπτικές» αντανακλούν ακριβώς την εκτίμηση του Oίκου για βάθεμα της ύφεσης στην Ιταλία, την επιδείνωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις (125%), καθώς και τη «σταθερά επιδεινούμενη κατάσταση των δημοσιονομικών, με αρνητικά αποτελέσματα στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και τη δυναμική του χρέους».http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231238848

No comments:

Who's among us