Σελίδες

Friday, May 24, 2013

Πανελλήνιες 2013 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης: Θέματα – Απαντήσεις


Πανελλήνιες 2013 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης: Θέματα – ΑπαντήσειςΔιαβάστε τις απαντήσεις, λύσεις που δόθηκαν στα θέματα στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης (από το φροντιστήριο Μεθοδικό):
ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Λάθος στ. Σωστό
Α2. β
Α3. γ
Α4. γ
Α5.
Untitled
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1. α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 31-32: «Η Εμπορική Λειτουργία»
β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 33-34: «Λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων»
Β2. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 57: «Ο Henry Fayol … της θεωρίας του μάνατζμεντ» και
σελίδες 57-58: «Ο Max Weber … ιεραρχικού συστήματος οργάνωσης».
Β3. α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 152: «Διαδικασία μετάδοσης μηνύματος»
β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 154: «Κατανόηση των διαφορών μεταξύ πομπού και
δέκτη»
Διαβάστε τα θέματα του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης στις Πανελλήνιες 2013εδώ.
Διαβάστε τις απαντήσεις, λύσεις που δόθηκαν στα θέματα στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης εδώ (από το φροντιστήριο Πουκαμισάς) και εδώ (από το φροντιστήριο Ορόσημο) και εδώ (από το Φροντιστήριο Μεθοδικό).


Τα θέματα θεωρήθηκαν βατά

No comments:

Who's among us