Σελίδες

Friday, May 24, 2013

Πανελλήνιες: Τα θέματα στην Ιστορία καθώς και οι απαντήσεις


Πανελλήνιες 2013 Ιστορία Κατεύθυνσης: Θέματα – Απαντήσεις
Τα φετινά θέματα στην Ιστορία κατεύθυνσης των Πανελληνίων 2013 δεν θα χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα δύσκολα.
Τα θέματα της πρώτης ομάδας εύληπτα και σαφή δεν απαιτούσαν καμία κριτική ή συνθετική ικανότητα αλλά μόνο άριστη γνώση της Ιστορίας. Τα θέμα της δεύτερης ομάδας (πηγές) ίσως δυσκόλεψαν τους μαθητές επειδή πρόκειται για πρωτογενείς πηγές δοσμένη στην καθαρεύουσα. Εν τούτοις η επίλυση τους δεν ήταν δύσκολη γιατί κάθε πηγή αναφε ρόταν σε κάθε ερώτημα αντίστοιχα.
Τα θέματα της
ιστορίας απευθ

Το θέμα Α1 περιέχει όρους μη αναμενόμενους και συνήθεις, όπως τις προηγούμενες χρονιές.
Η δεύτερη όμάδα περιλαμβάνει αρκετές πηγές προς εξέταση και απαιτεί σε ορισμένα σημεία κριτική ικανότηα και συνδιασμό ιστορικών γνώσεων. Σε γενικές γραμμές, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα θέματα Ιστορία Κατεύθυνσης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχης και θα απαντηθούν από υποψήφιους καλά προετοιμασμένους.
Διαβάστε τα θέματα του μαθήματος Ιστορία Κατεύθυνσης στις Πανελλήνιες 2013εδώ.
Διαβάστε τις απαντήσεις, λύσεις στα θέματα Ιστορίας Κατεύθυνσης στις Πανελλήνιες 2013εδώ (από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς) και εδώ (από τα Φροντιστήρια Μεθοδικό).


No comments:

Who's among us