Σελίδες

Sunday, July 20, 2014

Just that


Αυτό. Και χαμογελάτε. Είναι μια καλή αρχή. /Just that. And smile. It's a decent beginning.

No comments:

Who's among us